SIMULIA Isight

Automatiseer ontwerp verkenning en optimalisatie

Verbeter efficiency, versnel productontwerp en reduceer menselijke fouten

Component framework

Alle Isight componenten die u nodig heeft voor het automatiseren van uw dataflow processen van het ene programma naar het andere.

Simulatie process flows

Integreer Abaqus, CATIA, ANSYS, LS-DYNA, STAR-CCM+, Adams, Nastran en vele anderen.

Gebruiksvriendelijke interfaces

Isight bevat een design gateway & runtime gateway en zijn beide makkelijk in gebruik

Krachtige visuele resultaten

Interactieve tools voor visualiseren van parameter relaties en invloed van prestatie attributen.

Isight

Wees efficiënter met het koppelen van diverse softwares en processen

=

Interfaces

Zeer visuele en intuïtieve interfaces, wizards, en drag-and-drop mogelijkheden laten u snel en efficiënt werken.
=

Proces integratie

Bevat waardevolle applicatie componenten gebruikt voor het bouwen van simulatie process flows en uitwisselingsdata met externe bronnen.
=

Ontwerp optimalisatie

Optimaliseer de gesimuleerde gedrag karakteristieken van prestatie, prestatie variabelen en betrouwbaarheid.
Download Abaqus Brochure
SIMULIA Isight - Process Flow

Functionaliteiten SIMULIA Isight

Krachtige mogelijkheden die uw ontwerp optimalisatie en proces automatisering ondersteunen

Interfaces

Design gateway en runtime gateway interfaces klaar voor uw gemak

=

Design gateway interface

 • Intuïtieve grafische user interface
 • Drag-and-drop proces flow creatie
 • Parameter mapping en probleem formulering
 • Ondersteunt variabele arrays voor zowel input als output
 • Gebruiksinterventie met Python scripts voor het aanpassen van het runtime gedrag van het model als functie van de veranderende parameter waardes Gemakkelijke debuggen van errors met herstel mogelijkheid naar eerdere auto-save versie
 • Import van extern gedefinieerde parameters en probleemformulaties. Utilities als model search, model content overview, parameter search en parameter grouping worden ook ondersteund.
SIMULIA Isight - Design Gateway Interface
=

Runtime gateway interface

 • Run engineering process flows en creëer grafieken en tabellen om resultaten te visualiseren
 • Gebruik de desktop executie engine of een gedistribueerde executie engine gebaseerd op geïntegreerde SEE technologie
 • Job resultaten worden automatisch opgeslagen
 • Pack-and-go utility maakt het makkelijk voor gebruikers om modellen en resultaten uit te wisselen
 • Creatie van visuele mogelijkheden voor het real-time interpreteren van data zoals;  tabellen, 2D en 3D plots, correlatie grafieken en tabellen, zelf organiserende afbeeldingen en statistische analyse
 • Run data kan gefilterd worden en gewaardeerd worden met een flexibele set van criteria
 • Alle scatter plots hebben de mogelijkheid van simpele one-click visualisatie van het virtuele prototype door simulatie resultaat viewers
 • Interactieve tools voor het visualiseren van parameter relaties en prestatie beïnvloeders met interactieve benaderingen
 • Deel de resultaten en benaderingen met niet-iSight gebruikers middels de Excel export.
SIMULIA Isight - Runtime Gateway Interface

Proces integratie

Waardevolle applicatie componenten inbegrepen

SIMULIA Isight - Integrated Process Components
=

Gebruik vele applicatie componenten

 • Abaqus > input, .cae, .odb, en .dat files.
 • Dymola > input dsin.txt files en output met .mat files.
 • CATIA V5 > CATIA V5 modellen, update een CATIA V5 model, en exporteer native en neutral file formaten.
 • Microsoft Office Componenten: Word™ en Excel™  > Verzend Isight waardes en resultaten naar voor gedefinieerde Microsoft Word documenten. Integreer Excel spreadsheets met Isight.
 • E-mail > Stuur Isight values en resultaten direct naar een voor gedefinieerd email bericht welke automatisch verzonden wordt op een voor gedefinieerd punt van de process flow.
 • MATLAB® > Integreer MATLAB® files om parameters in te lezen of te schrijven naar MATLAB® scripts.
 • Mathcad > Gebruik Mathcad parameters en integreer een Mathcad worksheet
 • COM (Microsoft Component Object Model) > Communiceer rechtstreeks met COM objecten.
 • Data Exchanger, OS Command en Simcode > Data uitwisseling tussen ASCII-gebaseerde files en XML files. OS Command voert automatische opdrachten uit binnen het operating system en scripts. Simcode combineert de functionaliteit van de data exchanger en het OS Command component.
 • Calculator > Calculeer, unit conversies, data transformaties en vector en matrix operaties.
 • Script > Voer een script uit in Java
 • Database > koppel met een SQL relationele database (Oracle, DB2, Access, of MySQL Server 2000) en ondersteun gebruik en opslag van input en output data
 • Grid Support > Gebruik  parallelle runs voor  optimalisatie, Monte Carlo, en DOE jobs op multiprocessor machines en Isight ondersteund  Platform LSF of PBS/Torque batch opdrachten op Windows en Linux clusters.
 • Add-on Components > SIMULIA bidet add-on componenten voor veel gebruikte 3D-CAD applicaties, zoals SOLIDWORKS, Pro/ENGINEER/PTC, Unigraphics/SIEMENS NX, ENOVIA, ANSYS, LS-DYNA, MADYMO, STAR-CCM+, AVL, Adams en Nastran.

Ontwerp optimalisatie

Optimaliseer het gesimuleerde gedrag van prestaties, prestatie afwijkingen en betrouwbaarheid

=

Gebruik vele optimalisatie methodes

 • Design of Experiments (DOE) > Toegang tot een volledige suite van methodieken zoals Central Composite, Data File, Full Factorial, Fractional-Factorial, Box-Behnken, Latin Hypercube, Optimal Latin Hypercube, Orthogonal Array, Dependent Variable Sampling en Parameter Study met de noodzakelijke postprocessing mogelijkheden.
 • Optimalisatie en Doelstelling Solver  > Definieer uw optimalisatie uitdaging met gebruik van de volgende algorithmes ; Gradient: NLPQL, MMFD, LSGRG2; Pattern: Hooke-Jeeves, Downhill Simplex, Adaptive Simulated Annealing; Mixed Integer/Real: MISQP, MOST; Genetic Algorithms: Evolution, Multi-Island GA; Multi-Objective: AMGA, NSGA II, NCGA, Particle Swarm; Andere: Stress-Ratio Methode, Pointer I & II Automatic Optimizer, Multi-objective approximation Loop.
 • Data Matching > Kalibreer simulatie modellen door minimalisatie van variatie van diverse afwijkingsmogelijkheden door gebruik van optimalisatie technieken.
 • Approximations > Creëer een approximation model voor iedere taak, elk applicatie component, of vanuit een data file.
 • Response surface modeling > (RSM) is beschikbaar voor vier-term selectie technieken ook voor orthogonale polynomiale modellen. De software bevat ook Radiale of Ellliptisch gebaseerde Functie methodes met door de gebruiker te selecteren; shape functies en smoothing, Kriging methode met Exponential, Gaussian en Matern correlatie functies.
 • Monte Carlo Analyses > Simpele random sampling, descriptive sampling, eight standard distributions, en distribution truncation. De distributies die ondersteund worden zijn: normal, skewed normal, log-normal, Weibull, Gumbel, uniform, Discrete-Uniform en exponential. Een component voor Stochastische Ontwerp Verbeteringen (SDI) is eveneens inbegrepen.
 • Six Sigma > Gebruik waarschijnlijkheid analyses om de kwaliteit van een ontwerp af te zetten tegen een gegeven onzekerheid of afwijking van een product of proces. Voer een betrouwbaarheid analyse uit met de mean value method , FORM en SORM betrouwbaarheid methode, importance sampling, sobol sampling, DOE sample, of Monte Carlo Analyse.
 • Taguchi Methode >
  Verbeter de kwaliteit van een product of proces door het streven naar het bereiken van prestatie doelstellingen en minimaliseren van prestatie variatie. of a product Dit component ondersteunt Taguchi analyse voor statische, dynamische, en dynamisch-gestandaardiseerde systeem types.
SIMULIA Isight - Design of Experiments
SIMULIA Isight - Design of Experiments

Voert u zelf al realistische simulaties uit?

Neem deel aan onze gratis workshop en ontdek hoe makkelijk het is om realistische FEA berekeningen uit te voeren waarmee complexe ontwerpuitdagingen opgelost kunnen worden.